Gyakran ismétlődő kérdések

Gyakran ismétlődő kérdések a találmányok és szabadalmi oltalmak témakörében

 1. Találmányomat szeretném valamennyi országban levédeni. Hogyan kaphatok világszabadalmat?

  Világszabadalom (a föld valamennyi országára érvényes szabadalom) nem létezik.

  Több országra érvényes szabadalmi oltalmat vagy az érintett országokban külön-külön tett bejelentéssel, vagy - meghatározott feltételek teljesülése esetén - az érintett országok megjelölésével tett nemzetközi illetve regionális bejelentéssel lehet igényelni.

  További információ: Szabadalom

 2. Miért nem biztosít elegendő védelmet számomra, ha titokban tartom találmányom lényegét?

  A jelenlegi műszaki fejlettségi szint mellett rendkívül szűk azoknak a megoldásoknak a köre, amelyek ténylegesen titokban tarthatók. Ezen kívül előfordulhat, hogy valaki függetlenül feltalálja ugyanazt és szabadalmat kap rá, ennek birtokában pedig mindenki mást eltilthat a hasznosítástól.

 3. Mielőtt bejelentem a találmányomat, szeretnék meggyőződni arról, hogy nem találta-e már fel korábban valaki. Hogyan nézhetnék utána?

  A nyilvánosságra került megoldások köre (az úgynevezett technika állása) leghatékonyabban a szabadalmi dokumentumok körében történő kutatással tárható fel.

  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmi táraiban minden érdeklődő végezhet kutatást, amelyhez a szabadalmi tárak munkatársai segítséget nyújtanak. A szabadalmi tárak szolgáltatásainak többsége díjtalan.

  További infromáció: Ügyfélszolgálat, Hogyan kutassunk szabadalmi dokumentumokat?

 4. Miért nem elegendő, ha a szabadalmi bejelentéshez egy szokásos műszaki dokumentációt mellékelek?

  A szabadalom a szabadalmasnak kizárólagos jogot biztosít, ezért ennek a jognak a határait egyértelműen kell meghatározni.

  A szabadalmi bejelentés mellékleteire vonatkozó részletes előírások ezt az egyértelműséget hivatottak biztosítani a jogbiztonság érdekében.

  További információ: Útmutató feltalálóknak - A szabadalmi bejelentés

 5. Nem fogják illetéktelenül hasznosítani ("ellopni") a találmányomat, ha a bejelentésben mindent részletesen leírok?

  A szabadalmi bejelentésben olyan módon és részletességgel kell feltárni a találmányt, hogy azt szakember a leírás és a rajz alapján meg tudja valósítani. Ennek teljesülése feltétele a szabadalom engedélyezésének.

  A szabadalmi bejelentés a közzétételig -vagyis tizennyolc hónapig- nem elérhető a nyilvánosság számára, a közzététellel pedig -a bejelentés napjára visszamenőleges hatállyal- úgynevezett ideiglenes oltalom keletkezik. Ezek révén a bejelentő védett a találmány illetéktelen hasznosításával szemben.

 6. Már bejelentettem a találmányomat, de időközben továbbfejlesztettem, és szeretnék a továbbfejlesztésre is oltalmat kapni. Hogyan módosíthatom a bejelentésemet?

  A bejelentés bővítő értelmű módosítását (azaz a megoldással kapcsolatos bármely újabb, a bejelentés napján ki nem nyilvánított információ beiktatását) a törvény nem teszi lehetővé.

  A bejelentés napjától számított egy éven belül - meghatározott feltételek teljesülése esetén - úgynevezett belső elsőbbség igénylésével olyan új bejelentést lehet tenni, amely már tartalmazza a továbbfejlesztést is. Az eredeti bejelentési napon már feltárt részletek megtartják az eredeti bejelentési nap elsőbbségét.

 7. Érdekeimet sértené, ha egy nemrég közzétett bejelentésbe foglalt találmány szabadalmat kapna. Szerintem nem is teljesülnek vele kapcsolatban a szabadalmazás feltételei. Mit tehetek?

  A közzétételt követően bárki észrevételt nyújthat be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arra vonatkozóan, hogy véleménye szerint egy adott ügyben nem teljesül(nek) a szabadalmazás meghatározott feltétele(i). Az észrevételhez mellékelni kell a bizonyítéko(ka)t. Az észrevételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a vizsgálat során figyelembe veszi, továbbá az észrevételt tevőt értesíti az észrevétel eredményéről.

  További információ: Szabadalmi bejelentések közzététele

 8. Piaci vetélytársam ugyanazt a terméket gyártja, mint én, és szabadalmára hivatkozva engem el akar tiltani a gyártástól. Szerintem nem kaphatott volna szabadalmat a termékre. Mit tehetek?

  Amennyiben a szabadalmazás meghatározott feltételei nem teljesültek, bárki kérheti a szabadalom megsemmisítését a szabadalmassal szemben. A kérelemhez mellékelni kell a bizonyítékokat. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítés ügyében - írásbeli előkészítést követően - szóbeli tárgyaláson, háromtagú tanácsban dönt.

  További infromáció: Ügyfélszolgálat

 9. Alkalmaznék egy megoldást, de van egy hasonló tárgyú szabadalom, amit nem szeretnék bitorolni. Mit tegyek?

  Nyújtson be úgynevezett nemleges megállapításra irányuló kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, amelyben ismerteti az alkalmazni kívánt megoldást és megnevezi a kérdéses szabadalmat. A nemleges megállapítás jogintézménye lehetőséget nyújt az alkalmazni kívánt megoldás szabadalmi jogi státuszának tisztázására, még mielőtt bitorlási per indulna. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nemleges megállapítás ügyében - írásbeli előkészítést követően - szóbeli tárgyaláson, háromtagú tanácsban dönt. A jogerős nemleges megállapítást kimondó határozat kizárja, hogy a kérdéses szabadalom alapján az alkalmazni kívánt megoldásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak.

  További infromáció: Ügyfélszolgálat