IP PANORAMA

IP PANORAMATM Multimédia információs csomag a kis- és középvállalkozások szellemitulajdon-védelmi ismereteinek bővítésére.

IP PANORAMATM Multimédia információs csomag a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal (KIPO) és a Koreai Találmánytámogatási Szövetség (KIPA) közös fejlesztésében készült. A magyar változatot készítette és terjeszti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Az IP PANORAMATM célja a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretanyag közérthető formában való közvetítése, így fejlesztve a kis- és középvállalkozások és más érdeklődők iparjogvédelmi tudását, tudatosságát. Bízunk benne, hogy az IP PANORAMATM multimédia információs csomag közérthető magyarázataival, gyakorlatorientált esettanulmányaival és sokszínű példáival változatos formában közvetíti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket.

Az IP PANORAMATM Multimédia információs csomag módszertani újdonsága a téma talkshow jellegű felvezetésében és a gyakorlati életből vett esettanulmányok keretében történő bemutatásában rejlik. Minden modul ismeretanyaga gyakorlati példákon keresztül kerül közvetítésre, ami könnyen érthetővé és feldolgozhatóvá teszi a speciális szakmai tudást hordozó információkat is.

Az IP PANORAMATM Multimédia információs csomag üzletorientált megközelítésből tárgyalja a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, a kis- és középvállalkozások perspektíváján keresztül.

Az információs csomag 10 modult tartalmaz, melyek a következők:

IP PANORAMA 01: A szellemi tulajdon jelentősége a kkv-k számára

  A szellemi tulajdon körülvesz bennünket
  Miért fontos a szellemi tulajdon az Ön kkv-ja számára
  A szellemi tulajdon mint üzleti eszköz
  A szellemi javak értéke
  A szellemi vagyon auditálása
IP PANORAMA 01

IP PANORAMA 02: Védjegyek és formatervezési minták

  A védjegyek és a formatervezési minták növelik a marketing erejét
  Márkaépítés
  Hogyan oltalmazzuk a védjegyeket és a formatervezési mintákat?
  Védjegymenedzsment
IP PANORAMA 02

IP PANORAMA 03: Találmány és szabadalom

  Találmányi és szabadalmi ismeretek
  Szabadalmi bejelentés
  Szabadalombitorlás
  Szabadalommenedzsment-rendszer
IP PANORAMA 03

IP PANORAMA 04: Üzleti titok

  Üzletititok-alapismeretek
  Üzletititok-kezelési rendszer
  Az üzletititok jogsértő elsajátítása
  Az üzletititok megsértése
  Üzletititok-auditálás
IP PANORAMA 04

IP PANORAMA 05: Szerzői és kapcsolódó jogok

  Szerzői jogi alapismeretek
  Szerzői és kapcsolódó jogok
  Jogosultság szerzői jogra
  Mások műveinek felhasználása
IP PANORAMA 05

IP PANORAMA 06: Szabadalmi információ

  Mi a szabadalmi információ?
  A szabadalomkutatás fajtái
  A szabadalmi információ kutatása
  A szabadalmi információ stratégiai felhasználása
IP PANORAMA 06

IP PANORAMA 07: Technológiahasznosítás stratégiai társulásban

  A hasznosítási engedély fogalma
  Felkészülés az engedélyezésre
  Tárgyalás a hasznosítási megállapodásról
  Áttekintés a hasznosítási megállapodásról
  A hasznosítási megállapodás menedzselése
IP PANORAMA 07

IP PANORAMA 08: Szellemi tulajdon a digitális gazdaságban

  Szellemi tulajdon és e-kereskedelem
  A weboldal megalkotása
  A domainnév kiválasztása
  A weboldal védelme
IP PANORAMA 08

IP PANORAMA 09: Szellemi tulajdon és nemzetközi kereskedelem

  A szellemi tulajdon jelentősége az exportőrök számára
  A működési szabadság ellenőrzése
  Szellemi tulajdon és nemzetközi kiszervezés
  A szellemitulajdon-jogok védelme az exportpiacon
IP PANORAMA 09

IP PANORAMA 10: Szellemivagyon-auditálás

  Mi a szellemivagyon-auditálás?
  Felkészülés a szellemivagyon-auditálásra
  A szellemivagyon-auditálás lefolytatása
  A szellemi vagyon auditálását követően
IP PANORAMA 10