Integritás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, elkötelezett a közszféra szakmailag magas színvonalú, átlátható és etikus működése, illetve a korrupció elleni harc mellett. Ezen elveknek való megfelelés érdekében az SZTNH – az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: integritásrendelet) előírásainak megfelelően – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek tevékenységét a hivatal elnökének irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja.

Az integritás tanácsadó integritásrendeletben megfogalmazott feladatai:

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében;
  • az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
  • gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint
  • a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő  integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

Az SZTNH integritás tanácsadója és elérhetőségei:

Név: dr. Hegedüs Krisztina
Telefonszám: +36-20/297-1266 vagy +36-1/312-4400 (központi szám)
E-mail cím: integritas [169] hipo [961] gov [961] hu
Postai cím: 1438 Budapest, Pf. 415. (a levélre kérjük ráírni, hogy „saját kezű felbontásra”)

 

Az SZTNH az integritásrendelet 2016. október 1-jén hatályba lépett módosítása előtti rendelkezésére, 3. § (2) bekezdésére figyelemmel közzétette az alábbi, az adott évre vonatkozó  intézkedési terv végrehajtására és eredményeire vonatkozó integritásjelentéseket:

2014. évi integritásjelentés
2015. évi integritásjelentés