Közbeszerzési tervek

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) és (3) bekezdése, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III/8. pontja alapján honlapjának jelen oldalán közzéteszi az éves közbeszerzési tervét és annak esetleges módosítását.