Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

(Archívumba helyezve 2022. június 28. napján)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányzati főhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. Az SZTNH hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.

Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult, amelynek elérhetőségi adatai megtalálhatók az alábbi oldalon: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszter az innovációs és technológiai miniszter. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elérhetőségi adatai megtalálhatók az alábbi oldalon: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/elerhetosegek