Rövid összefoglaló-ajánló az áprilisi számhoz

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2021. áprilisi  számában folytatódik Karsai Krisztina tanulmánya az iparjogvédelmi jogok megsértésére vonatkozó büntetőjogi tényállással kapcsolatos problémákról. Ebben a részben a szerző a vagyoni hátrány megítélésének kérdéseit taglalja, amelynek a számítását ellentmondásosnak véli. A HENT-ajánlás kritikáján túlmenően javaslatot tesz a helyzet feloldására. Kiss Zoltán Károly új tanulmánya a műszaki létesítmények terveinek szerzői jogi védelmével foglalkozik: a műszaki létesítményben testet öltő műszaki megoldást a szabadalom védi, annak tervei szerzői jogi védelmet élveznek az Szjt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén, viszont néhány esetben nem egyértelmű az építészeti alkotás és a műszaki létesítmény elhatárolása, illetve annak eldöntése, hogy a kisebb méretű, műszaki eszköznek minősülő berendezések tervei szerzői jogi védelem alatt állnak-e. Baticz Csaba és Péteri Attila írása összefoglalja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi tevékenységét 2020 második felében. A legfrissebb számban található még három érdeklődésre számot tartó jogeset a Szerzői Jogi Szakértő Testület gyakorlatából, Palágyi Tivadar nemzetközi kitekintője, valamint a könyv- és folyóiratszemle.

Az áprilisi teljes szám elérhető a gyűjtőoldalról vagy közvetlenül ide kattintva»

2021/04/12