Szakmai és hatósági közlemények

2020/07/28

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő II. kötet

2020/07/28

Hirdetményi úton történő kézbesítés

2020/07/01

CP9. - Megjelent a konvergenciaprogram keretében kidolgozott legújabb közös gyakorlat

A CP9. - a szó- és/vagy ábrás elemeket tartalmazó háromdimenziós védjegyek (térbeli védjegyek) megkülönböztető képességére vonatkozó közös gyakorlat.

2020/06/29

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő II. kötet

2020/06/29

Hirdetményi úton történő kézbesítés

2020/06/24

CP10. A FORMATERVEZÉSI MINTÁK INTERNETEN VALÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK MEGÍTÉLÉSE

Az EUIPO Konvergencia Programja keretében elkészült a formatervezési minták interneten való nyilvánosságra hozatalára vonatkozó Közös közlemény, melyet az SZTNH a 2020. július 1-jén vagy azt követően indult eljárások vonatkozásában alkalmaz.

2020/06/18

Közegészségügyi kényszerengedélyekkel kapcsolatos változás

2020. június 18-tól bővülnek a közegészségügyi kényszerengedélyekre vonatkozó törvényi rendelkezések

2020/06/18

Nemzetközi felmérés a Hágai Rendszer felhasználói csoportjai között

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája felmérést végez a Hágai Rendszer felhasználói csoportjai között a Közös Végrehajtási Szabályzat 17. szabályának – A nemzetközi lajstromozás közzététele – esetleges módosítása vonatkozásában.

2020/06/12

Megjelent az Iparjogvédelmi Szerzői Jogi Szemle júniusi száma - 2020/3.

2020/06/10

PCT díjváltozás 2020. július 1-től

2020. július 1-től változnak a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos egyes illetékek és illetékkedvezmények.

2020/06/10

Mexikó is megjelölhető a nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekben

A WIPO tájékoztatása alapján 2020. június 6-tól kezdődően Mexikó is megjelölhető a nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekben.

2020/06/09

Közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatti határidőmulasztás igazolása iránti kérelmek előterjesztéséről.

2020/04/03

TÁJÉKOZTATÓ

az SZTNH előtt folyamatban lévő iparjogvédelmi eljárásokban.