Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle áprilisi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle áprilisi száma Perlusz Anna Szilvia és Ujhelyi Dávid átfogó tanulmányával  kezdődik a védjegyjogi paródiakivétel bevezetésének lehetőségéről. A szerzők vizsgálják a tárgyra vonatkozó magyar, nemzetközi és uniós jogi normarendszert, az USA szabályozásán belül kitérve egyes bírósági döntésekre.

Dr. Böcskei Balbina a védjegyjog és a szerzői jog kapcsolódási pontjait elemzi, nemzetközi kitekintésében jogeseteket vizsgál. A hazai helyzetet az SZTNH statisztikai adataival és érdekes ügyeivel szemlélteti.

Dr. Ferge Zsigmond az EUB egyik döntésével foglalkozik, amelynek tárgya a másik tagállamba, műhold útján történő műsorsugárzás volt.

Az IJOTEN Internetes Jogtudományi Enciklopédia  szócikkei közül Munkácsi Péter szócikkét közöljük a nemzetközi szerzői és szomszédos jogi egyezményekről.

Az ISZT és az SZJSZT szakvéleményei után a könyvszemle található.

A teljes szám az alábbi linken érhető el.

2024/04/12