Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle első, februári száma

Tavaly novemberben a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület éves konferenciáján sikeres előadást tartott Szép Erika és Palágyi Tivadar a szellemitulajdon-jogok védelméről a metaverzumban – az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle idei első száma közli mindkét előadás szerkesztett változatát.

Bosányi Zsófia Eszter tanulmányának tárgya az építészeti alkotások szerzői jogi védelme és a védelem korlátai a magyar jogban.

Tószegi Zsuzsanna ipartörténeti cikke a Wolfner család jelentőségét dolgozza fel. A Wolfner Gyula által alapított bőrfeldolgozó üzem nagy szerepet játszott a magyar ipar fejlődésében a tizenkilencedik század második és a huszadik század első felében, termékei nemzetközi hírnévre tettek szert.

Palágyi Tivadar nemzetközi híreit a Szerzői Jogi Szakértő Testület két szakvéleménye követi.

A folyóirat februári száma most is a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

A teljes szám az alábbi linken érhető el.  

2023/02/13