Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle decemberi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle decemberi számában Béres Evelin Erzsébet tanulmánya napjaink egyik aktuális problémáját tárgyalja: a mobilapplikációkra vonatkozó szellemitulajdon-jogokat. A kérdéskörben külön bonyodalmat jelent egyrészt az okostelefonok rendkívül gyors térnyerése – ami kiemelt feladat elé állítja a jogalkotást –, másrészt az alkalmazások szerteágazó volta. A tanulmány első része főként az alkalmazás mögött álló szoftver és a felhasználói felület védelmével foglalkozik.

Baranyi Róbert cikke a CDSM-irányelv és a véleményszabadság közötti kollíziót elemzi. Az irányelv kimondja, hogy a tartalommegosztó szolgáltatók szerzői jogi felhasználást végeznek, ezért mindent meg kell tenniük annak megakadályozására, hogy szolgáltatásaikon keresztül nem engedélyezett művek és szomszédos jogi teljesítmények elérhetőek legyenek, ez pedig lényegében a jogsértő tartalmak kiszűrésére kötelezi őket.

Ferge Zsigmond tanulmánya az Európai Bíróság döntését ismerteti, mely szerint amennyiben a szerzői jogok jogosultja korlátozó intézkedéseket fogadott el vagy kezdeményezett az áthivatkozással (framing) szemben, valamely műnek harmadik fél internetes oldalába e technika segítségével történő beágyazása e mű új nyilvánossághoz közvetítésének minősül. E nyilvánossághoz való közvetítéshez a szerzői jogok jogosultjának engedélyes szükséges.

A szám dr. Palágyi Tivadar nemzetközi iparjogvédelmi híreivel, a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeivel, valamint a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

A decemberi szám az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jogi-szemle/szemle-2021-6

 

 

 

 

2021/12/13