Útmutató a szellemitulajdon-kezelési szabályzat készítéséhez

A 2004. január 1-jén hatályba lépett innovációs törvény rendelkezései alapján valamennyi közfinanszírozású kutatóhelyen (költségvetési szervnél, közalapítványnál és közhasznú társaságnál) szellemitulajdon-kezelési szabályzatot kell elfogadni, amely többek között rögzíti az adott kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotások kezelésére és hasznosítására irányadó szabályokat, illetve a szellemi alkotások létrehozásában közreműködő kutatók jogait és kötelezettségeit. A szabályzatok elfogadását aktuálissá teszi az a tény is, hogy a jövő évtől csupán azok a kutatóhelyek pályázhatnak közfinanszírozású támogatásra, amelyek rendelkeznek ilyen szabályzattal.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A szellemitulajdon-kezelési szabályzat elkészítését elősegítendő, az innovációs törvényhez kapcsolódó kormányhatározat egy módszertani útmutató kiadását irányozta elő. A kormányhatározatban foglalt feladatnak eleget téve, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Magyar Szabadalmi Hivatal együttműködésében kidolgozott és közreadott útmutató a hazai és a külföldi gyakorlat, valamint a vonatkozó jogszabályok nyújtotta lehetőségek ismertetésével kívánja megkönnyíteni a kutatóhelyek szabályzatkészítési munkáját. A gyakorlati nehézségek csökkentésére az útmutatóhoz - annak mellékleteként - egy mintaszabályzat is készült.

Az útmutató és a mintaszabályzat letölthető.

 

2005/08/24