Alkalmazotti találmány

Alkalmazotti találmány

Annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredőkötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosításamunkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Az alkalmazotti találmányraa szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltatót azonban megilleti atalálmány nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga.(1995. évi XXXIII. tv. 9. § és 1995. évi XXXIII. tv. 10. §)