Védjegy

Védjegy

Védjegyként oltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. (A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 1. §)