Találmány

Találmány
fogalom a szabadalmi jog területéről

Egy, az élet bármely területén felmerülő feladatnak az ismertekhez képest új módon történő megoldása a természet erőinek felhasználásával. A megoldásnak az emberi közrehatás eredményeként létrejövő fizikai, kémiai vagy biológiai struktúrákat (berendezés, rendszer, kapcsolási elrendezés, anyag, stb.), illetve folyamatokat (eljárás, alkalmazás, stb.) kell eredményeznie. Szabadalmazható a találmány, ha új, feltalálói tevékenységen alapul és iparilag alkalmazható. Nem minősül szabadalmazható találmánynak a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, az információk megjelenítése, a számítógépi program, továbbá a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, amennyiben rájuk szabadalmat kizárólag e minőségükben igényelnek.