Szellemitulajdon-védelmi tartalmakat feldolgozó óravázlatok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala "A dinamótól Harry Potterig" című óravázlatíró pályázat során született anyagok feldolgozásával összeállított egy óravázlat csomagot. Ezek az óravázlatok olyan témákban készültek, amiket az általános- és középiskolai oktatás keretében a kerettanterveknek megfelelő módon oktatnak a pedagógusok, de kiegészültek a témákhoz kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi kérdésekkel is. Az óravázlatok készítői a pályázaton részt vevő gyakorló pedagógusok voltak, akik saját tapasztalatukat és kreativitásukat építették be az anyagokba. Ezen vázlatok rendelkezésre bocsátását ezúton is ismételten köszönjük a készítőknek. Ezt egészítették ki a hivatal munkatársai a megfelelő szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokkal, hogy a gyerekeknek megfelelő, ugyanakkor szakmailag korrekt és mégis érdekes és játékos anyag jöjjön létre.

Az óravázlatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok szabadon felhasználhatóak, másolhatóak, átalakíthatóak, használatukhoz semmilyen további engedélyre nincs szükség.

Az óravázlatok és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő anyagok a témakörökre kattintva érhetőek el. Az óravázlatokat folyamatosan bővítjük, kérjük, látogasson el ismét honlapunkra a legújabb anyagokért.

Témakörök:
Természettudományok: fizika
Informatika
Magyar irodalom
Művészetek: ének-zene
Történelem
Egyéb: erkölcstan, osztályfőnöki óra, gazdasági életre nevelés, életvitel és gyakorlat