Származtatás

Származtatás
fogalom a szabadalmi jog területéről

Meghatározott feltételek teljesülése esetén átjárhatóság a szabadalom és a használati mintaoltalom  között.