Szabadalom jogosultja

Szabadalom jogosultja
fogalom a szabadalmi jog területéről

Az(ok) a természetes személy(ek), jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek), aki(ke)t a szabadalmi oltalom iránti igény, illetve a szabadalmi oltalom megillet. Az oltalmi igény jogosultját bejelentőnek, az oltalom jogosultját szabadalmasnak is szokás nevezni.