Szabadalom

Szabadalom
fogalom a szabadalmi jog területéről

A szabadalom jogosultjának (szabadalmas) a találmány hasznosítására vonatkozó kizárólagos joga, amelynek birtokában a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki találmányának tárgyát engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítja. A szabadalmi oltalom időben és területileg korlátozott, azaz legfeljebb az elismert bejelentési naptól számított 20 évig tartható fenn (utána közkinccsé válik), és csak abban (azokban) az ország(ok)ban érvényes, amely(ek)re vonatkozóan engedélyezték. "Világszabadalom" nem létezik.