Szabadalmi Együttműködési

Szabadalmi EgyüttműködésiSzerződés (Patent Cooperatian Treaty, PCT)

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés(PCT) (1970) lehetővé teszi, hogy ugyanarra a találmányraegyetlen nemzetközi (PCT) bejelentés benyújtásávalkérjenek szabadalmi oltalmat egyszerre több, megjelöltországban. A bejelentés benyújtható annak aSzerződő államnak a nemzeti szabadalmi hivatalánál,amelynek a bejelentő állampolgára vagy lakosa, illetveGenfben, a WIPO Nemzetközi Irodájánál. 

  • A Szerződés részletesen rendezi a nemzetközibejelentések alakiságát és az eljárásmenetét. 
  • Nemzetközi bejelentés esetén a nemzeti szakaszban egyetlenmegjelölt hivatal sem utasíthatja el a bejelentést alakikifogások miatt. 
  • A bejelentő nemzetközi kutatási jelentést kap,amelynek alapján mérlegelheti, hogy van-e esélye aszabadalom elnyerésére. E jelentés birtokábanmég módjában áll a nemzetközi bejelentésmódosítása, mielőtt az a megjelölt nemzetihivatalokhoz kerül. 
  • A nemzetközi bejelentés a nemzetközi kutatási jelentésselegyütt kerül közzétételre, ezért megalapozottabbvéleményt lehet kialakítani a találmányról. 
  • Ez a rendszer jelentősen csökkenti a megjelölt országokszabadalmi hivatalaiban végzett kutatási és vizsgálatimunkát. 

2003. február 4-én 118 állam volt e Szerződésrészese, köztük Magyarország.

2003. január 1-jéig a 29/1980. (VII. 29.) MT rendeletés az azt módosító 56/1984. (XII. 8.) MT rendeletszabályozta a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel kapcsolatoseljárást. 2003. január 1-jétől azonbana találmányok szabadalmi oltalmáról szóló1995. évi XXXIII. törvény X/B Fejezete tartalmazza anemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos rendelkezéseket.