Szabadalmi bejelentés

Szabadalmi bejelentés
fogalom a szabadalmi jog területéről

A szabadalom megadására irányuló eljárást megindító lépés, illetve a benyújtott bejelentési iratok (bejelentési kérelem, leírás igényponttal, kivonat, szükség esetén rajz és egyéb mellékletek) összessége. A szabadalmi törvény értelmében a bejelentési nap csak akkor ismerhető el, ha a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz beérkező bejelentés tartalmazza legalább az utalást a szabadalmi igényre, a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat, valamint a leírást és az abban hivatkozott rajzot.