Szabadalmazható találmány

Szabadalmazható találmány

Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilagalkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősülszabadalmazható találmánynak különösen a felfedezés, a tudományoselmélet és a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemitevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagyeljárás, valamint a számítógépi program (szoftver) és az információkmegjelenítése. (1995. évi XXXIII. tv. 1. §)