PCT minimum dokumentáció

PCT minimum dokumentáció

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT: Patent Cooperation Treaty) keretei biztosítják a legszélesebb körű oltalomszerzési módot egyetlen nemzetközi bejelentésre támaszkodva. A PCT előnyei közé tartozik, hogy a bejelentő nemzetközi kutatási jelentést kap. A kutatási jelentést olyan hivatal készítheti el, amely a PCT Végrehajtási Szabályzata szerint előírt un. minimum dokumentációval rendelkezik papíron, mikrofilmen vagy elektronikus tárolóeszközökön. Ezek a hivatalok jelenleg a következők: az Amerikai Egyesült államok, Ausztrália, Ausztria, Japán, a Koreai Köztársaság, Kina, az Orosz Föderáció, Spanyolország, Svédország iparjogvédelmi hivatalai és az Európai Szabadalmi Hivatal.

A PCT minimum dokumentációhoz az ismételt közzétételek,valamint a japán, orosz és spanyol nyelvet hivatalosan nemgyakorló hivatalok bizonyos kivételei mellett a következőktartoznak:
1. az alábbi "nemzeti szabadalmi iratok":
(i) az egykori német Reichspatentamt által, valamintFranciaországban, Japánban, az egykori Szovjetunióban,Svájcban (csak a német és a francia nyelvű),az Egyesült Királyságban, valamint az Amerikai Egyesültállamokban 1920-ban és ezt az évet követőenmegadott szabadalmak; 
(ii) a Német Szövetségi Köztársaságbanés az Orosz Föderációban megadott szabadalmak; 
(iii) amennyiben vannak, az (i) és az (ii) pontban említettországokban 1920-ban és ezt az évet követőenközzétett szabadalmi bejelentések; 
(iv) az egykori  Szovjetúnióban megadott szerzőitanúsítványok; 
(v) a Franciaországban megadott hasznossági tanúsítványok,valamint az ilyen tanúsítványok megadásárairányuló, közzétett bejelentések; 
(vi) bármely más országban az 1920. évetkövetően megadott olyan szabadalmak, valamint az 1920. évetkövetően közzétett olyan szabadalmi bejelentések,amelyek angol, francia, német vagy spanyol nyelven készültek,és nem tartalmaznak elsőbbségi igényt (bizonyosfeltételekkel).
2. A közzétett nemzetközi bejelentések (PCT),aközzétett regionális szabadalmi bejelentésekés regionális szerzői tanúsítványmegadására irányuló bejelentések, valaminta közzétett regionális szabadalmak és regionálisszerzői tanúsítványok.
3. A nem szabadalmi irodalom más olyan közzétettelemei, amelyekben a nemzetközi kutatási szervek megállapodnak,és amelyeket a Nemzetközi Iroda az első megállapodástkövetően, valamint azok minden egyes módosításátkövetően jegyzékben közzétesz.