Nemleges megállapítás

Nemleges megállapítás
fogalom a szabadalmi jog területéről

Annak megállapítása, hogy egy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik-e más érvényes szabadalmába. A nemleges megállapítást az kérheti, aki attól tart, hogy ellene szabadalombitorlás miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig. A nemleges megállapítást kérőnek meg kell jelölnie azt a szabadalmat, amellyel az általa hasznosítani kívánt megoldást a Magyar Szabadalmi Hivatal a benyújtott ismertetés alapján összeveti.