Kutatási jelentés

Kutatási jelentés

A bejelentés közzétételével egyidejűleg vagy egy későbbi időpontban önmagában meghirdetett és a bejelentő részére az abban hivatkozott iratok másolatával együtt megküldött jelentés, amely az újdonságkutatás során feltárt, a bejelentett találmány újdonságának és a vele kapcsolatos feltalálói tevékenység meglétének megítélése szempontjából releváns dokumentumok felsorolását, azok lényeges adatait, a különösen releváns részek megnevezését és a dokumentumok relevanciájának minősítését tartalmazza. A kutatási jelentés birtokában a bejelentő eldöntheti, hogy folytatni kívánja-e az eljárást, azaz kéri-e a bejelentés érdemi vizsgálatát. (1995. évi XXXIII. törvény 69. §)