Közzététel

Közzététel

A szabadalmi bejelentés nyilvánosságra hozatala a bejelentés legkorábbi elsőbbségétől számított 18 hónap elteltével, kivéve, ha a bejelentés államtitkot képez. A bejelentés a bejelentő kérelmére korábban is közzétehető, ha egyébként megfelel a közzétételhez előírt feltételeknek. A közzététel halasztására vagy mellőzésére nincs lehetőség. A közzététel meghirdetésekor a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos kiadványában megjelenteti a találmányi megoldás lényegét ismertető kivonatot és a találmányra jellemző ábrát. Ezt követően bárki megtekintheti a bejelentés nyilvános iratait, és azokról díjazás ellenében másolatot kérhet. A közzététellel úgynevezett ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik. (1995. évi XXXIII. törvény 70. paragrafus)