Közösségi formatervezésiminta-oltalom

Közösségi formatervezésiminta-oltalom

2002. március 6-án lépett hatályba a formatervezési minták közösségi oltalmáról szóló 6/2002/EK rendelet, amely alapján egyetlen bejelentéssel lehet mintaoltalmat szerezni az Európai Unió valamennyi tagállamának területére. A rendelet lajstromozott, illetve lajstromozásra nem kerülő közösségi mintát különböztet meg. A lajstromozott közösségi mintaoltalom megadására irányuló bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (angol elnevezése: European Union Intellectual Property Office; a továbbiakban: EUIPO), vagy valamely tagállam központi iparjogvédelmi hivatalánál lehet megtenni. Az EUIPO e bejelentéseket 2003. januárjától fogadja.

A két típusú mintaoltalom időtartama eltér egymástól. A lajstromozott közösségi minta oltalma a bejelentés napjától számított öt év; a mintaoltalom további öt-öt éves időtartamra megújítható. A mintaoltalom maximális időtartama nem lehet több a bejelentés napjától számított huszonöt évnél.
A lajstromozásra nem került közösségi minta oltalma attól a naptól számított három évig tart, amikor a minta a Közösség területén először jutott nyilvánosságra.

A Magyar Szabadalmi Hivatalnál is van lehetőség a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtására. A magyar iktatás napja akkor ismerhető el a bejelentés napjaként, ha az MSZH két héten belül továbbítja azt az EUIPO felé, illetve az iktatás napjától számított két hónapon belül az meg is érkezik a közösségi hivatalba.