Közbeszerzés

Közbeszerzés

A Magyar Szabadalmi Hivatal központi költségvetési szervként a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja értelmében ajánlatkérőnek minősül. Figyelemmel arra, hogy a hivatal saját honlappal rendelkezik, a törvényben meghatározott honlapon keresztül teljesítendő közzétételi kötelezettségeknek a jelen honlapján tesz eleget.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat az alábbi csoportosításban teszi közzé: