Know-how

Know-how

A know-how olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret éstapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, korlátozottanhozzáférhető, és amelyet az oltalom addig illet meg, amíg közkinccsénem válik. [Ptk. 86. § (4) bek.] A know-how másra átruházható, vagyisforgalomképes.