Keresztrejtvény

This crossword was created by Tanár with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

                    1                
                    S                
2                                    
T Á B L Á Z A T K E Z E Ő            
                                     
                    Ö                
    3                                
    G               V                
                4                    
    R           P R E Z E N T Á C I Ó
                                     
    A               G                
                                     
    F               S                
  5                                  
  K I A D V Á N Y S Z E R K E S Z T Ő
                                     
    K               E                
                                     
    A               R                
                                     
    I               K                
                6                    
                O P E R Á C I Ó S    
                                     
                    S                
                                     
                    Z                
              7                      
              M U L T I M É D I Á S  
                                     
                    Ő                

 

Vízszintes

  1. Az Excel program is ilyen.
  2. A PowerPoint program segítségével készíthető.
  3. Ilyen program a Publisher.
  4. Ilyen rendszer működteti a számítógépet
  5. Az ilyen program segítségével lehet zenét hallgatni vagy videót nézni.
 

Függőleges

  1. Egy házidolgozat megírására ilyen programot használunk.
  2. A Paint és a Gimp is ilyen program.

 

 

This crossword puzzlewas created by Tanár with EclipseCrossword.Try it today—it's free!