Képviselő

Képviselő
fogalom a szabadalmi jog területéről

Az ügyfél helyett, az ügyfél nevében meghatározott eljárási cselekményeket végző személy, aki az ügyféltől kapott szabályszerű meghatalmazással rendelkezik, vagy jogszabály jogosítja fel képviseletre (törvényes képviselő), vagy meghatározott esetekben ügygondnokként kirendelik. A képviseleti meghatalmazás meghatározza, hogy a képviselő mely eljárási cselekményekre jogosult. A képviselő lehet hivatásos képviselő (ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, a cég jogtanácsosa vagy alkalmazott szabadalmi ügyvivője), más meghatalmazott személy (pl. hozzátartozó, bejelentőtárs), vagy a törvényes képviselő (szülő, gyám).