Ipari alkalmazhatóság

Ipari alkalmazhatóság
fogalom a szabadalmi jog területéről

Alapvető érdemi szabadalmazási feltétel. Iparilag akkor alkalmazható egy találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a találmánynak a találmányi célkitűzésnek megfelelő eredményt kell biztosítania, továbbá reprodukálhatónak (azonos eredménnyel tetszés szerinti alkalommal megvalósíthatónak) kell lennie.