II.25. Közadatra vonatkozó jogszabályok vagy szervezeti szabályzók

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 15. §-ának rendelkezései szerint a közadatoknak újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapítandó díj mértéke a főszabályból eltérően állapítandó meg, amennyiben az adott szervezetnek a közfeladata ellátásával összefüggő költségei jelentős részét saját bevételből kell fedeznie.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E. § rendelkezései szerint a működését a saját bevételeiből fedezi, ezért a közadatok újrahasznosítására irányuló igény teljesítéséért fizetendő díjat a 2012. évi LXIII. törvény 15. § (2a) bekezdés a) pontja szerint állapítja meg.

A hivatkozott jogszabályok hatályos szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán.