Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle decemberi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle idei utolsó számát Faludi Gábor tanulmánya nyitja, amelynek tárgya a 2022. évi XXIV. törvény a központi költségvetés megalapozásáról 49-51. paragrafusa, amely az állami vagyonhoz sorol bizonyos szerzői/szomszédos vagyoni/felhasználási jogokat.

Kiss Zoltán Károly és Kiss Dóra Bernadett legújabb írása a fotóművészeti alkotásokhoz fűződő szerzői és személyiségi jogokat vizsgálja.

Ferge Zsigmond ismét az Európai Bíróság egyik döntését elemzi, amely a felhasználók „felhőben” biztosított tárolókapacitásához kapcsolódó privát másolatok díjazásának problémakörével foglalkozik.

Schultz Márton tanulmánya a 2021-ben hozott szellemitulajdon-jogi tárgyú bírósági határozatok számosságára, elvi és rövid tartalmára vonatkozó felmérés eredményeit mutatja be.

Tószegi Zsuzsanna Wartha Vince vegyészprofesszor, feltaláló, műegyetemi rektor szakmai életútját tárja fel.

A tanulmányokat Palágyi Tivadar nemzetközi iparjogvédelmi hírei, valamint a könyv- és folyóiratszemle követi.

A teljes szám az alábbi linken érhető el.  

2022/12/12