Átadtuk az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjakat

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül került sor az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadására, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díjakat Dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelenlétében.

Az 1997-ben alapított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adományozásának célja az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülése, tevékenységük társadalmi elismerése.

Az Akadémia tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium döntése alapján Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült:

Dr. Bősze Zsuzsanna, az MTA doktora, NAIK MBK Állatbiotechnológia Főosztály

A díjat a kiemelkedő hatékonysággal antitesteket termelő, genetikailag módosított nyulak létrehozásáért és orvosdiagnosztikai jelentőségű eljárás kidolgozásának elismeréséül kapta. Dr. Bősze Zsuzsanna az MBK kutatójaként Prof. Kacskovics Imrével (ELTE) közösen, olyan genetikailag módosított nyulakat hoztak létre, amelyek kiemelkedő hatékonysággal termelnek antitesteket. Ezek a nyulak képesek olyan betegségek kiváltói ellen is ellenanyagot termelni, amelyek esetében az eddigi eljárások kudarcot vallottak. Ezeket az ellenanyagokat, megfelelő módosítást követően, a gyógyításban és a diagnosztikában is fel lehet használni. Az ötletet a világ számos pontján szabadalmak védik.

Dr. Hancsók Jenő, az MTA doktora, professor emeritus, Pannon Egyetem

A díjat az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, találmányokban testet öltött, a hagyományos és alternatív forrásból előállított korszerű, nagy energia tartalmú és környezetbarát motorhajtóanyagok gazdaságos előállítása terén végzett kutató-fejlesztő munkája elismeréseként kapta. Hancsók Jenő professzor rendszerszemléletben és célirányosan végzett alap- és alkalmazott kutatási tevékenységének eredményeit folyamatosan törekedett átültetni az ipari gyakorlatba új értékek teremtésére (új termékek, új eljárások kidolgozása). Publikációin felül 20 magyar és külföldi találmányi bejelentés (EP, PCT WO), illetőleg megadott szabadalom (16) feltalálója.

Dr. Kónya Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

A díjat az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, számos szabadalomban testet öltött, nanotechnológiai és a környezettechnikai témájú találmányainak elismeréseként, példaadó multidiszciplináris munkásságáért kapta. Nemzetközileg elismert innovatív kutató a nanoszerkezetek, és azon belül is a szén és titanát nanocsövek előállítása, jellemzése, módosítása és alkalmazása területén. Eredményeit eddig 350 nemzetközi (SCI) folyóiratban megjelent tudományos közleményben publikálta társszerzőivel, számos magyar és nemzetközi szabadalom jogtulajdonosa.

2018/11/05