Ujvári János diplomadíj-pályázat

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelés jelentősége
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogszabályban rögzített kötelessége és önkéntes társadalmi szerepvállalása a szellemitulajdon-védelem kultúrájának ápolása és a szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelés mind a gazdasági szereplők, mind pedig a lakosság irányában. A hivatal számos, évtizedes múltra is visszatekintő sikeres tudatosságvédelmi programot és kampányt vezet ennek a szerepvállalásnak jegyében, és a Jedlik terv néven 2013-2016 között meghirdetett középtávú szellemitulajdon-védelmi nemzeti stratégiában megfogalmazott alapelvek mentén tovább bővíti ezeknek a programoknak a sorát.

A diplomadíj pályázat háttere és története
A szellemitulajdon-védelem iránt érzékenyebb generáció nevelésének támogatása érdekében az SZTNH hosszú évek óta együttműködik a legkiválóbb hazai felsőoktatási intézményekkel szellemitulajdon-védelmi tárgyak oktatásának támogatásával. A hivatal ingyenesen biztosít hivatali munkatársakat az oktatáshoz, illetve térítésmentesen képez ki egyetemi oktatókat, akik a későbbiekben teljes értékkel tudják a szellemitulajdon-védelem témáját közvetíteni a felsőoktatásban résztvevő hallgatók felé.

A felsőoktatásban végzett szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő munka része a diplomdíj-pályázat. Diplomadíj pályázatot 10 éve hirdet meg a hivatal a partnerköréhez tartozó felsőoktatási intézményekben végzős hallgatók számára. A program célja eredetileg az iparjogvédelmi tudatosságnövelés volt, amit később kiegészített a szerzői jogi témával való pályázás lehetősége, így a program a szellemitulajdon-védelem egészét felölelte. A pályázat lényege az volt, hogy ösztönözze a végzős hallgatókat diplomatémájuk szellemitulajdon-védelmi szempontból való megvizsgálására és ennek alapján egy szellemitulajdon-védelmi dolgozat elkészítésére a diploma mellékleteként, vagy részeként.

A pályázatra nevezés feltétele egy alapfokú szintnek megfelelő iparjogvédelmi oktatáson való részvétel volt, amit a hallgató a saját oktatási intézménye által oktatott iparjogvédelmi tantárgy elvégzésével, vagy pedig az erre a célra szervezett térítésmentes tanfolyam látogatásával teljesíthetett. A kurzus elvégzése után a hallgató egy szellemitulajdon-védelmi konzulens támogatásával írta meg a pályázatát, és felsőoktatási tanulmányainak sikeres lezárása után jogosulttá vált a díjazásra. A tanfolyam elvégzése során megszerzett tudást a hallgató a pályázat megírása közben azonnal gyakorlati kontextusba tudta helyezni, ezáltal alapfokú szellemitulajdon-védelmi szaktudással és gyakorlati tudással is bővült a munkaerőpiacra kikerülő frissdiplomás hallgatók tudástára.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat megszületése
A korábbi pályázat egyre növekvő számú pályázóval sikeresen működött a hivatal partnerkapcsolatában lévő felsőoktatási intézményekben. Annak érdekében, hogy ezt az elismert programot elérhetővé tegye egy szélesebb réteg számára és nagyobb láthatóságot biztosítson a pályázati sikereknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala úgy döntött, hogy 2012/2013-as tanévtől kezdődően módosít a pályázati feltételeken. Ezzel egyidőben a pályázat nevét a hivatal tragikusan korán elhunyt kiváló munkatársa tiszteletére Ujvári János diplomadíj-pályázatra módosította.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázaton való részvételi lehetőség így megnyílt minden magyar felsőoktatási intézményben tanuló végzős hallgató részére, aki a korábbi pályázati feltételeknek eleget tud tenni. A tanfolyam elvégzését a hivatal térítésmentes távoktatás formájában azoknak a pályázóknak a részére is biztosítja, akinek az intézményében ilyen képzés még nem elérhető.

A pályázati rendszerében a következő négy kategória van: szabadalom és használatiminta-oltalom, védjegy, formatervezésiminta-oltalom és az egyre népszerűbb szerzői jogi. A korábbi ösztöndíj jellegű díjazás átalakult egy versenyeztetésen alapuló, magasabb díjak átadását lehetővé tevő díjazási konstrukcióvá. Minden kategóriában három díjat, illetve akár további megosztott díjakat ad át a Hivatal. Az első díj értéke minden kategóriában 150 000 Forinttal, a második díj értéke 125 000 Forinttal, míg a harmadik helyezettet 100 000 Forinttal díjazzák. A rangsorolás tárgyilagosságát egy pontozáson alapuló kritériumrendszer, valamint a pályázatok értékelését végző független szakértőkből álló bírálóbizttság biztosítja.

A 2013/2014-es pályázati ciklusban számos magas színvonalú dolgozat érkezett, ezek közül néhány publikálásra alkalmas is. Figyelemre méltó eredmény, hogy a tavalyi évhez hasonlóan újabb fiatal pályázó lépett be a hivatal kötelékébe.

2014-ben a következő 13 hallgató kapott pénzjutalommal járó díjat:

Szabadalom / használatiminta-oltalom kategóriában
Gorka Ágnes, 1. helyezett
Müller Kinga, 1. helyezett
Szipka Károly, 2. helyezett
Repiszky Eszter, 3. helyezett

A szabadalom gazdasági szerepe kategóriában
Szalma Borbála, 1. helyezett
Král Anett, 3. helyezett

Védjegy kategóriában
Imre Tamás, 1. helyezett
Ladányi Katalin, 2. helyezett
Somogyi Dóra, 3. helyezett

Szerzői jog kategóriában
Tímár Adrienn, 1. helyezett
Nyírő Márton, 1. helyezett
Gyémánt András, 3. helyezett
Plajos Csilla, 3. helyezett

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2014

A képet Perness Norbert készítette.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2014/2015. tanévben is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot a felsőoktatásban részt vevő végzős hallgatók számára. A következő pályázati kiírásról szóló tájékoztató szeptember végén elérhető lesz a hivatal honlapján, a főbb pályázati információs forrásokban, a felsőoktatási intézmények tanszéki információs pontjain és a HÖK irodákban.