Bizalom a magyar szakértelemben - az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának legújabb személyi döntései

Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának legutóbbi, 2008. március 4. és 6. között Münchenben tartott 113. ülésén magyar szempontból különösen jelentős személyi döntések születtek. Az Igazgatótanács két felelősségteljes, választott tisztség betöltése esetében is egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egy-egy magyar jelölt, dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnökének és dr. Ficsor Mihály, az MSZH elnökhelyettesének megválasztását támogatta.

Az Igazgatótanács döntött az ún. Kiválasztási Bizottság („Selection Committee”) felállításáról. E testület létrehozása azért vált szükségessé, mert a jövő év folyamán az Európai Szabadalmi Hivatal két elnökhelyettese - az általános igazgatási, valamint a jogi és nemzetközi - egyaránt befejezi hivatali pályafutását. A Kiválasztási Bizottság feladata alapvetően az e posztokra jelentkezők előválogatása, előzetes szűrése lesz, megkönnyítve így az Igazgatótanács számára a megfelelő utódok megtalálását. A Kiválasztási Bizottság hat tagból áll. Három tagja - az Igazgatótanács elnöke, elnökhelyettese és az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke - hivatalból, tisztségénél fogva kap helyet a testületben, míg további három tagját az Igazgatótanács esetileg, az egyes kiválasztási eljárások alkalmával nevezi ki. Az Igazgatótanács döntése értelmében a választott tagság megtisztelő és felelősségteljes pozícióját a két új elnökhelyettes kiválasztására irányuló eljárás során dr. Bendzsel Miklós, a magyar, Raimund Lutz, a német és Jesper Kongstadt, a dán delegáció vezetője látja el.

Az Igazgatótanács döntött a Szabadalmi Jogi Bizottság elnöki tisztének betöltéséről is. A Szabadalmi Jogi Bizottságot az Igazgatótanács korábban annak érdekében hozta létre, hogy jogi, szabályozási, illetve egyes intézményi kérdésekben hozandó döntéseit előkészítse. Így általában olyan jelentős ügyek szerepelnek napirendjén, mint a közösségi szabadalom kérdése, a Fellebbezési Tanácsok függetlensége, a nemzetközi szabadalmi jogi harmonizáció ügye, valamint az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának vagy Díjrendeletének tervezett módosításai. A Szabadalmi Jogi Bizottság elnöki tisztét 2005. június 8-ától töltötte be dr. Ficsor Mihály, az MSZH jogi elnökhelyettese, akit az Igazgatótanács legutóbbi ülésén ismételten a bizalmáról biztosított. Dr. Ficsor Mihály újabb bizottsági elnöki mandátuma 2008. június 8-ától veszi kezdetét, és 2011. június 7-én jár le.

2008/03/27