Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete a T-291/03. számú ügyben

Az Elsőfokú Bíróság a T-291/03. sz. [Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / OHMI - Biraghi (GRANA BIRAGHI)] ügyben 2007. szeptember 12-én hirdette ki ítéletét, amellyel hatályon kívül helyezte a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2003. június 16-i határozatát. A Grana Padano olasz sajt előállítóit tömörítő konzorcium keresetében azt sérelmezte, hogy az említett határozattal az OHIM elutasította a GRANA BIRAGHI közösségi védjegy törlése iránti kérelmüket, valamint a szóban forgó sajt lényeges tulajdonságát leíró, szokásos elnevezésnek minősítette a „grana” szót.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a Biraghi cég bejelentése alapján az OHIM 1999. június 2-án lajstromozta a GRANA BIRAGHI szóvédjegyet. A konzorcium a közösségi védjeggyel szembeni törlési kérelmében arra hivatkozott, hogy a bejelentést a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendelet 14. cikke értelmében el kellett volna utasítani, mivel a megjelölés ütközik a közösségi nyilvántartásba korábban felvett Grana Padano eredetmegjelölés oltalmával. Az OHIM törlési osztálya helyt adott a konzorcium kérelmének, ám a Biraghi cég fellebbezése folytán az első fellebbezési tanács végül a fentiek szerint döntött.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja szerint az első fellebbezési tanács a „grana” szó szokásos jellegének vizsgálata során nem járt el kellő körültekintéssel, hiszen nem alkalmazta megfelelően a Bíróság ítélkezési gyakorlatában kifejtett szempontokat. A sajtok - és ezen belül a Grana Padano - eredetvédelmére vonatkozó olasz jogszabályok és az egyéb iratok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a grana” elnevezés nem tekinthető szokásosnak, mivel a kifejezés földrajzi eredetre, a Grana Padano termelési helyére (a Pó-síkság egy területe) utal, és „grana”-ként csak olyan sajtok említhetők, amelyek megfelelnek a Grana Padano termékleírásában foglalt feltételeknek. Ezért a GRANA BIRAGHI közösségi védjegyként történő lajstromozására a Grana Padano eredetmegjelöléssel való ütközés miatt nem kerülhetett volna sor, illetve a közösségi védjegyet a konzorcium kérelmének megfelelően törölni kellett volna.

Az Elsőfokú Bíróság ítéletének teljes szövege magyar nyelven itt olvasható.

2007/09/17