A Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési terve

A Magyar Közlöny 2007. évi 113. számában megjelent és a kihirdetése napján hatályba lépett az 1066/2007. (VIII. 29.) számú Korm.határozat a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről.

A kormányhatározat mellékleteként közzétett "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" közel száz intézkedése közül tizenkét esetben a végrehajtásért felelős intézmények között a Magyar Szabadalmi Hivatalt is megnevezik. A szellemitulajdon-védelmi vonatkozású intézkedések között szerepel a szellemi vagyon hasznosításának segítése a költségvetési kutatóhelyeken, a szellemi tulajdon védelmének támogatása - többek között - a külföldi oltalomszerzés támogatásával és a kis- és középvállalkozások körében a VIVACE-program segítségével, a természetes személy feltalálók által birtokolt szellemi alkotások vállalkozásba vitelének megkönnyítése és a K+F+I pályázatok egyszerűbb, a szakterület sajátosságait figyelembe vevő szabályozása.

A Magyar Közlöny hivatkozott számának online változata ingyenesen hozzáférhető a következő címen:
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07113.pdf

2007/09/05