The Handbook of European Intellectual Property Management

A Kogan Page kiadó gondozásában jelent meg az európai szellemi tulajdon menedzselésének kézikönyve. A kötet szerkesztői Adam Jolly, neves angol gazdasági újságíró és Jeremy Philpott, az Európai Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Akadémiájának munkatársa; az előszót Alison Brimelow, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke írta.

Az egyes fejezetek szerzői neves nemzetközi ügyvivői irodák és nemzeti szellemitulajdon-védelmi hivatalok munkatársai, illetve kockázatitőke-kezelő csoportok képviselői.

A tizenegy fő részből és mellékletekből álló kézikönyv kiváló útmutató a szellemi tulajdont érintő legfontosabb kérdésekben mind az ipar képviselői, a vállalkozók, mind pedig a kockázatitőke-befektetők számára. A kötet ismerteti az európai szellemitulajdon-védelmi rendszer sajátosságait, az egyes oltalmi formákra és a szerzői jogi védelemre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, foglalkozik az iparjogvédelmi jogok kommercializálásának lehetőségeivel, e jogok menedzselésével, kitér az európai és az amerikai egyesült államokbeli szabadalmi rendszer különbségeire.

A Magyar Szabadalmi Hivatal munkatársai által írt fejezet az innovációtámogatás magyarországi példáját mutatja be.

A kézikönyvet a mellékelt megrendelőlap segítségével lehet megrendelni.

2007/07/19