Az Európai Bíróság végzést hozott a C-202/05 számú ügyben

Az Európai Bíróság 2007. április 17-én végzést hozott a C-202/05 (Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem) ügyben. A folyamatban lévő ügyben az Európai Bíróság C-431/05 (MIT) ügyben hozott ítélete után a High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) visszavonta második, illetve harmadik kérdését. A fennmaradt kérdésben - a rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti "termék" fogalom-meghatározásában van-e szerepe a gyógyászati hatóanyag alkalmazásának - az Európai Bíróság, figyelembe véve a C-431/05 (MIT), illetve a C-31/03 (Pharmacia Italia) számú ügyeiben hozott korábbi döntéseit, a felek meghallgatása nélkül hozta meg a végzést.

Az végzés értelmében a kiegészítő oltalmi tanúsítvány bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti "termék" fogalom nem terjed ki egy gyógyászati hatóanyag második egészségügyi alkalmazására.

Ennek megfelelően nem részesülhet SPC oltalomban egy, már korábban SPC oltalomban részesült hatóanyag a második gyógyászati alkalmazású alapszabadalom, vagy egy ismert hatóanyag egy második gyógyászati alkalmazásra szóló forgalomba hozatali engedély alapján.

Az EB ítélete itt olvasható.

2007/07/16