A „Róma II” rendelet érinti a szellemi tulajdonjogok védelmét is

A szellemi tulajdonjogok védelmét is érinti a „Róma II” rendelet végleges szövegváltozatáról szóló megállapodás

2007. május 15. napján az egyeztetõ bizottság ülésén az Európai Parlament és a Tanács - a négy éve tartó tárgyalást követõen - megállapodásra jutott a szerzõdésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „Róma II”) végleges szövegváltozatáról. A rendelet két fontos rendelkezést tartalmaz a szellemi tulajdonvédelem szempontjából; nevezetesen a 6. cikkben a tisztességtelen versenyrõl és a szabad versenyt korlátozó cselekményekrõl, valamint a 8. cikkben a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén alkalmazandó szabályokról.

A „Róma II” rendelet szövege a Bizottság 2006 végi módosító javaslatával együtt a következõ címen férhetõ hozzá magyar nyelven:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2006/com2006_0083hu01.pdf

2007/05/30