Magyarország aláírta a Szingapúri Védjegyjogi Szerződést

A Magyar Szabadalmi Hivatal sajtóközleménye

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 2006. szeptember 26-án, Genfben aláírta a Szellemi Tulajdon Világszervezetének égisze alatt létrehozott Szingapúri Védjegyjogi Szerződést. Ezzel a Szerződést aláíró államok száma 45-re emelkedett. A Szerződés létrehozását célzó védjegyjogi diplomáciai értekezlet, amelyre egy mintegy négy éves előkészítő folyamat és intenzív tárgyalások eredményeképpen került sor, 2006. március 28-án zárult. E diplomáciai értekezleten 162 magas rangú delegáció vett részt; a diplomáciai értekezlet záróokmányát a Világszervezet 120 tagállama látta el kézjegyével, a Szerződést pedig 42 delegáció írta alá a konferencia helyszínén. A Szingapúri Védjegyjogi Szerződés három hónappal azt követően lép hatályba, hogy tíz állam vagy kormányközi szervezet letétbe helyezi megerősítési vagy csatlakozási okiratát.

A Szingapúri Védjegyjogi Szerződés célja elsősorban a védjegyjogi eljárási szabályok nemzetközi szintű egyszerűsítése, egységesítése és korszerűsítése, miután az elmúlt évtized során bekövetkezett technológiai fejlődéssel való lépéstartás igényéből eredően a közelmúltban indokolttá vált a szintén a Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében a védjegyoltalom megszerzésének és fenntartásának megkönnyítése céljából 1994-ben létrejött Védjegyjogi Szerződés felülvizsgálata. A Szingapúri Védjegyjogi Szerződés nemzetközi szinten - az ügyfelek javát szolgálandó - egyszerűsíti és megkönnyíti a védjegyeljárásokat. Ez fokozhatja a Szerződésben részes államokban honos vállalkozásoknak a magyarországi védjegyoltalom megszerzése iránti kedvét, bővítve ezzel a hazai fogyasztók rendelkezésére álló termékkínálatot és versenyképességük növelésére ösztönözve a hazai vállalkozásokat. A hazai vállalkozások termékexportjának sikeréhez, eredményességéhez járulhat hozzá az e termékekhez kapcsolódó védjegyoltalom könnyített megszerzésének lehetősége a Szerződésben részes államokban.

2006/09/27