Együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémiával

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2006. május 31-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A megállapodás fő célja az Akadémia irányítása alatt álló kutatóintézetekben a szellemitulajdon-jogok védelmének, a jogérvényesítés gyakorlatának támogatása. A hazai tudományos élet és kutatói kör szellemi vagyonával való gazdálkodás fontosságának felismerése, az ehhez kapcsolható tulajdonjogok biztosítása, tudatos és folyamatos gondozása különösen fontos annak érdekében, hogy a kutatási eredmények értékalapú hasznosítása minél hatékonyabban lehetővé váljon a kutatás és fejlesztés mindennapi gyakorlatában.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény külön fejezetet szentel a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének, a szellemi alkotások hasznosítása támogatásának. Az együttműködés keretében, annak érdekében, hogy az iparjogvédelmi oltalmat élvező szellemi alkotások minél nagyobb számban hasznosuljanak, a Magyar Szabadalmi Hivatal vállalja, hogy az akadémiai intézmények vezetőinek és kutatóinak továbbképzése keretében szemináriumokat tart a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének és a szellemi alkotások hasznosításának jogi hátteréről, a nemzetközi szellemitulajdon-védelem gyakorlati kérdéseiről, a kutatóintézmények iparjogvédelmi feladatairól, a hasznosítás lehetőségeiről.

Vizi E. Szilveszter és Bendzsel Miklós bízik abban, hogy e képzések, a szellemitulajdon-védelmi tudatosság kialakítása, illetve az ehhez szükséges ismeretek kellő szintű átadása fokozott iparjogvédelmi oltalmi bejelentési aktivitással párosul az akadémiai intézetek körében. Az MTA saját szabadalmi portfóliójának jelenlegi, összességében mintegy 120 találmánya a közösen fejlesztendő szellemi vagyonértékelési módszertan elterjesztésével rövidtávon is megkétszerezhető.

E megállapodás tükrözi azt a törekvést, mellyel a Magyar Tudományos Akadémia különös gondot kíván fordítani arra, hogy a kutatás-fejlesztés innovációs lánca minél gyorsabban és hatékonyabban hasznosuljon a kutatásban testet öltő eredmények nyomán. Egyúttal beleillik abba a folyamatba, melyben a Magyar Szabadalmi Hivatal célul tűzte ki, hogy a legkülönbözőbb hazai innovációs műhelyekben keletkezett eredmények iparjogvédelmi oltalommal, piacképes gazdasági erőt képviselő szellemitulajdon-védelmi portfólióval elismert, tőkésíthető, szellemi vagyoni értéket hordozó termékké váljanak.

A két intézmény eddigi együttes erőfeszítései az elmúlt években testet öltöttek a Magyar Tudomány Hete közös rendezvényeiben, illetve az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjak odaítélésében, csakúgy, mint az innovációs törvény előkészítése során szerzett tapasztalatok kölcsönös megosztásában. Az Akadémia intézményvezetői szinten képviselteti magát a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működő Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanácsban. Mindez jó alapot és reményt szolgáltat arra, hogy az aláírásra kerülő szerződésben kitűzött célok is megvalósuljanak és hozzájáruljanak a szellemi vagyonnal való gazdálkodás hatékony gyakorlatának megalapozásában Magyarországon.

 

2006/05/31