Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - elektronikus formátumban

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. §-ának 1. bekezdése alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2006 januárjától hitelesített, elektronikus formában, díjmentes hozzáféréssel a hivatal honlapján jelenik meg.

A nagy hagyományú Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 111. évfolyamának 1. száma 2006. január 30-án, a további számok pedig havonta lesznek hozzáférhetőek a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján.

Az iparjogvédelmi hatósági publikációkat közreadó közlöny valamennyi rovata - a szabadalom, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, a növényfajta-oltalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy és a földrajzi árujelzők - sokoldalúan teljesíti az iparjogvédelem szellemi közkincset gyarapító, tájékoztatási funkcióját. A tájékoztatás teljes körű: a nemzeti bejelentéseken kívül az egyes oltalmi fajtákhoz tartozó hazai, nemzetközi és regionális vonatkozású bejelentésekre is kiterjed. A közlöny időszakosan megjelenő rovatokban tartalmazza a hazai iparjogvédelem hatósági, elvi irányítási, információs és egyéb közleményeit, illetve közreadja az új hazai, külföldi és nemzetközi iparjogvédelmi jogszabályok szövegét, valamint - a 2004. évi CXL. törvény 80. §-a értelmében - hirdetményi úton közli a hatósági döntéseket.

Az elektronikus formában megjelenő közlöny az alábbi változásokat jelenti olvasóink számára:

 • A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján a hivatalos közlöny, a korábbi megjelenési gyakoriságnak megfelelően, havonta jelenik meg, digitális aláírással hitelesített PDF formátumban.
 • A PDF formátumú e-közlöny teljes terjedelemben és rovatonként ingyen megtekinthető, kereshető, letölthető és tetszőleges példányszámban kinyomtatható.
 • A PDF formátumú közlöny hivatalos változatának eredetisége az Adobe Acrobat 7 szoftver segítségével ellenőrizhető.
 • Nyomtatott példány csak külön megrendelésre készül. Megrendelését kérjük, juttassa el a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz az alábbi címre:

   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  Orlai Ernő
  nyomdarészleg-vezető
  Magyar Szabadalmi Hivatal
  1054 Budapest
  Garibaldi utca 2.
  Telefax: (1) 474 5977

 • A nyomtatott példányok ára: 4000 Ft/példány (áfával).
 • A közlöny korábbi számai - 1996-ig visszamenőleg - az MSZH honlapján, a közlöny-archívumban továbbra is hozzáférhetők.
 • A szintén 1996 óta folyamatosan karbantartott közlöny-adatbázisunkat a szokásos rendben, változatlan szerkezetben, az ismert keresési lehetőségekkel továbbra is építjük, és felhasználóink részére ingyenesen hozzáférhetővé tesszük.
2006/01/25