Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből

A természettudományok, a technika és az orvoslás eredményeinek tükröződése a köztudatban és a művészetekben

Budapest, 2005. november 21-23.

Helyszinek:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2005. november 21.
Magyar Szabadalmi Hivatal
Budapest V., Garibaldi utca 2. konferenciaterem

2005. november 22.
MTESZ budai Konferencia Központja
Budapest II., Fő utca 68. II. emelet 219.
Vendéglátó a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület.

2005. november 23.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Budapest II., Török utca 12.

Előzetes program:

Megnyitó

2005. november 21. (hétfő)
Magyar Szabadalmi Hivatal
A rendezvény védnöke: Széles Gábor, a MTESZ elnöke
Elnök: Prof. dr. Pléh Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese

10.00

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
Köszöntő

10.10

Prof. dr. Inczédy János akadémikus
Prof. dr. Beck Mihály akadémikus köszöntése, és a 2004. évi ankét előadásait tartalmazó kötet átadása

10.20

Prof. dr. Beck Mihály
Humor a tudományban

10.40

Prof. dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, a MTESZ alelnöke
A tudományos egyesületek mint a természettudományok, a technika és az orvoslás eredményeinek közvetítői

10.50

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselője
A természettudományok, a technika és az orvoslás megjelenése a köztudatot formáló kiállításokon

11.00

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet főigazgató
Műszaki múzeumok mint az élettelen természettudományok és a technika eredményeinek közvetítői

11.10

Szünet

 

Plenáris előadások
Elnök: Németh József

11.30

Riedel Miklós
A kémia a festészetben

11.50

Bartha Lajos
„A tudós macskája” (A tudós és mérnök személyiségének képe a 19. sz. második felében)

12.10

Vámos Éva
Tudomány első kézből

12.30

Ebédszünet

 

I. szekció
A Tudós személyiségek megjelenítése a kiállításokon

Elnök: Vámos Éva

14.00

Nagy Ferenc
Akik a 20. századot Budapesten csinálták, géniuszaink a köztudatban és a Magyar Nemzeti Múzeumban

14.20

Szunyogh Gábor
Szellemi családfa (kiállítás a fizika éve alkalmából)

14.40

Kovács Ottó
Az Országos Műszaki Múzeum kiállításai mint a tudomány megismertetésének eszközei

15.00

Tarnai András
„A GANZ Múzeum” in memoriam Suba Gábor

15.20

Szünet

 

II. szekció
Tudós és mérnök személyiségek az irodalomban
Elnök: Gazda István

15.30

Dürr János
A természettudomány, a technika és az orvoslás tükröződése a tudományos újságírásban

15.50

Füstöss László
Karinthy Frigyes - a technika és a tudomány értő csodálója

16.10

Borók Zsuzsa
A technika eredményeinek megjelenése a magyar népmesékben

16.30

Kovács Győző
A „Mikroszámítógép Magazin”, az első nyomtatott diák-informatikai lap Magyarországon

16.30

Képes Gábor
Fantasztikus tudomány: a tudományos-fantasztikus irodalom helye a tudományos népszerűsítés galaxisában

16.50

Szentiványi Tibor
Vizsgálódás a műszaki tudományok, a művészetek és a történelem határmezsgyéjén

 

November 22. (kedd)

A MTESZ budai Konferencia Központjában (Budapest II. Fő u. 68. II. em. 219.)
Vendéglátó a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület.

 

III. szekció
A Tudós, a mérnök és az orvos mint közszereplő
Elnök: Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet

  9.00

Salamon István - Szűcs László
Fizikus portrék a Magyar Rádió archívumából

  9.20

Fábián Éva
Helvey Tivadar vegyészmérnök közéleti tevékenysége

  9.40

Halabuk József
Kandó Kálmán munkásságának értékelése a lexikonokban

10.00

Deák Antal András
Gőzhajón egy új világba

10.20

Szünet 

 

Elnök: Fehér Márta

10.30

Rédey Soma
Nyilvános tudomány

11.50

Szabó Tímea
Petkó János selmeci évei

12.10

Birkner Zoltán
Teleki Pál és a „carte rouge”

12.30

Molnár László
A mérnök szerep korunkban a poszt-akadémikus tudomány  kontextusában

12.50

Ebédszünet

 

IV. szekció
A természettudományok és a technika eredményeinek tükröződése a médiában és a reklámokban
Elnök: Bíró Gábor

14.00

Gulyásné Gömöri Anikó
Új háztartási gép megjelenése az alkalmazott grafikában

14.20

Tóth Attiláné
A reklám és az autó

14.40

Árkos Iván
A tudományos CD-ROM mint a tudat formatervezésének eszköze

15.00

Tóth Álmos
A földtani gondolat térhódítása Magyarországon

15.20

Szünet

 

V. szekció

A természettudományok és a technika tükröződése a köztudatban
Elnök: Bencze Géza

15.30

Lengyelné Kiss Katalin
A vas öltöztette fel a várost

15.50

Hadobás Sándor
A bányászat ábrázolása a 19. századi vasöntvényeken

16.10

Salánk István
Cukoriparunk hatása a magyar ipari, gazdasági fejlődésre

16.30

Csath Béla
Zsigmondy Vilmos szerepe a hazai vízfúrási technológiának a műszaki irodalomban való megismertetésében

16.50

Laár Tibor
Gondolatok a technika és orvoslás eredményeinek a köztudatban való tükröződéséről

 

2005. november 23. (szerda)

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

 

VI. szekció

Az orvos mint közszereplő
Elnök: Schultheisz Emil

 9.00

Kapronczay Károly
Orvostársadalom és politika

 9.20

Kapronczay Katalin
Választások Magyarországon - orvosok és gyógyszerészek az önkormányzatokban 1861-1862-ben

 9.40

Kölnei Lívia
Az alternatív gyógymódok 19. századi képviselői a közéletben és a művészetekben

10.00

Szála Erzsébet
A megyei főorvos mint közszereplő Genser János Ádám példáján

10.20

Szünet

 

VII. szekció
Az orvoslás tükröződése a művészetekben, és a közegészség más kérdései
Elnök: Kapronczay Károly

10.30

Schiller Vera
Az orvos alakja az ókori drámákban

10.50

Kocsis János
Balla Sándor „képírói”

11.10

Gy. Lovassy Klára
Veszprém vízellátása két évszázad tükrében

11.30

Szalkai Tímea
Vizes élőhelyek ökológiai rehabilitációja - Szigetköz

11.50

Lehota János
Narratív test

12.10

Ebédszünet

 

VIII. szekció
Fejezetek a technika kultúrtörténetéből
Elnök: Rosta István

13.00

Tóth Sándor
Adalékok a faipar kultúrtörténetéhez II.

13.20

Pauló Tamás
Az erdélyi fafeldolgozás fejlődéséről

13.40

Tanner Gábor
számítógép ikonográfiája a filmekben

14.00

Szentiványi Tibor
Érmék helyett elektronikus impulzusok

14.20

Berényi Zsuzsanna Ágnes
Szabadkőműves emlékek a tudományban

 

Zárszó

Elnök: Hronszky Imre

14.40

Vámos Éva
A 2006. évi ankét témája: „A természettudományok, a technika, az orvoslás és a természetes és épített környezet”

 

 

 

2005/11/18