Dr. Dudás Illés professzor

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban részesült - 2004

Dr. Dudás Illés a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékének vezetője, a műszaki tudományok doktora. Középiskolai tanulmányait a kisvárdai Bessenyei Gimnáziumban végezte.

Egyetemi tanulmányait 1966-ban fejezte be a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, okleveles gépészmérnökként. 1973-ban egyetemi doktori, 1982-ben kandidátusi, 1991-ben a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot szerzett.

Az egyetem befejezése után 17 éven át a Diósgyőri Gépgyárban dolgozott önálló tervezőként, majd osztályvezetőként. Munkakörében jelentős konstrukciós és technológiai fejlesztési eredményeket ért el, valamint gyártórendszereket tervezett a különleges termékek előállításához.

Hajtóművek konstrukciós kialakításának és korszerű gyártásának minősítési módszerének kutatási eredményeiből tudományos fokozatokat szerzett, illetve társszerzőkkel szabadalmat jelentetett be. A Diósgyőri Gépgyár az ívelt profilú csigahajtásokat a szabadalom alapján a mai napig gyártja. A csigahajtás terén elért eredményeit külföldön is alkalmazzák. Szabadalmai alapján a kábelgyártó gépekhez megszűnt a nyugati import, amely az elmúlt évtizedekben igen jelentős gazdasági eredményt hozott. Szakmai tevékenységében kiválóan ötvöződik a magas szintű tudományos kutatás az ipari-gyakorlati alkalmazással.

A szabadalmaihoz felhasznált tudományos kutatás a csigahajtások terén több Ph.D dolgozatban, illetve doktori disszertációban járult hozzá a budapesti, a miskolci valamint több külföldi műegyetemen tudományos címek megszerzéséhez.

Dudás professzor szabadalmai az általa kifejlesztett matematikai modellen alapulnak, amely lehetővé teszi bármely csavarfelület egyetlen modellben való vizsgálatát. Ezek képezik az időközben Angliában és Amerikában megjelent könyvei alapját is, melyek méltán fémjelzik alkotó munkáját.

Az utóbbi években, négy kötetben jelentette meg a Gépgyártástechnológia legkorszerűbb fejezeteit, mely az egyetemi oktatáson túlmenően, a gyakorlatban is jól használható, hiánypótló munka.

Számos nemzetközi és hazai szervezet tagja, illetve vezetője, e tisztségei közül kiemelendő az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek Albizottságának elnöki, a Magyar Professzorok Világtanácsának tudományos titkári tisztsége. 1996. és 1998. között  az International Comittiee of Measurement and Instrumentations szervezet elnöke volt. Mindemellett több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán a Sályi István Doktori Iskola alapító tagja és egyben vezetője a „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak.

A szabadalomhoz kapcsolódó kutatások jelenleg a tanszéken működő akadémiai kutatócsoport keretén belül, illetve OTKA támogatás mellett és Ph.D munkaként folytatódnak. Tulajdonképpen egy „csigaiskola” alakult ki Miskolcon.

Magam, mint a Miskolci Egyetem hallgatója szeretném megjegyezni, hogy Dudás Illés professzort a gépészmérnök hallgatók 1987-ben, 1988-ban és 1996-ban tiszteletbeli évfolyamtárssá fogadták, 2000-ben pedig a Hallgatói Önkormányzat kiváló oktatói diplomával tüntette ki.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

(A laudációt elmondta: Oravecz Csaba, V. éves gépészmérnök hallgató, Miskolci Egyetem)

2005/11/04