Gábor Dénes-díj 2005 - felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek illetve szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett, belföldi, Gábor Dénes-díjra terjesszék fel azokat, az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket, akik:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- kiemelkedő, tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük
   innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) előterjesztéseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs.
A díj személyre szóló, így alkotóközösségek csoportosan nem jelölhet
ők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem kiemelkedő teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az előterjesztés megkívánt tartalma

I.    Kitöltött és aláírt adatlap;
      A felterjesztő, a jelölt és az ajánlók adatai az előírt formanyomtatvány felhasználásával.
II.   Jelölés;
      Legfeljebb három, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés (felterjesztés) indoklása, a felterjeszt
ő aláírásával.
III.  Mellékletek;
      1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű
ismertetése.
      2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/, illetve szakmai eredmények listája (maximum három A4-es oldal).
      3. Két tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, ajánló levele.

Az összeférhetetlenségre (felterjesztők, ajánlók) vonatkozó információk, valamint a felhívás és az adatlap letöltése: http://www.novofer.hu/w_gabord3.html

Az elektronikus és a papíralapú előterjesztés beküldési/postára adási határideje: 2005. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2005. december közepe.
Az elektronikus és postai úton beérkezett el
őterjesztések átvételéről a felterjesztők; az elbírálás eredményéről a felterjesztők, a kitüntetést elnyerők esetén, a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személye és a kitüntetés indoklása a díjátadást követően az alapítvány honlapján és a szaksajtóban is nyilvánosságra kerül.

További felvilágosítás

Garay Tóth János (30) 900 4850 vagy
Kosztolányi Tamás titkár
Fax: (1) 319 8916
Telefon: (1) 319 8913/21, (1) 319 5111
e-mail:
alapitvany [169] novofer [961] hu

 

2005/07/11