WIPO szeminárium a formatervezési minták szerepéről és jogi oltalmáról a Magyar Szabadalmi Hivatalban

A Szellemi Tulajdon Világszervezete kezdeményezésére és az Európai Bizottság TAIEX segítségnyújtási programja támogatásával „Versenyképesség az Európai Unió belső piacán: a formatervezési minták szerepe és jogi oltalma” címmel kétnapos szemináriumra kerül sor az MSZH konferencia termében 2004. december 9-10-én. A szemináriumon a WIPO és az OHIM jeles képviselői mellett az MSZH szakemberei, valamint külső meghívott előadók osztják meg véleményüket, és cserélnek tapasztalatot a formatervezési minták versenyképességet előmozdító szerepéről az Európai Unióban. A szeminárium témái felölelik a formatervezési, illetve az ipari minták oltalomszerzésének szabályozását, mind az Európai Közösségen belül, mind a Hágai Megállapodás alapján; választ keresünk az innovatív formatervezés piaci lehetőségeinek kérdésére, szó lesz a közösségi formatervezésiminta-oltalomnak az EU új tagállamait érintő kihívásairól, és végül, de nem utolsósorban a formatervezésiminta-oltalmi bejelentési stratégiák gyakorlati kérdéseiről.

2004/12/09