WIPO szeminárium a formatervezési minták szerepéről és jogi oltalmáról a Magyar Szabadalmi Hivatalban

A Szellemi Tulajdon Világszervezete kezdeményezésére és az Európai Bizottság TAIEX segítségnyújtási programja támogatásával „Versenyképesség az Európai Unió belső piacán: A formatervezési minták szerepe és jogi oltalma” címmel kétnapos szemináriumra került sor az MSZH konferencia termében 2004. december 9-10-én. A szemináriumon a WIPO és az OHIM neves képviselői, az MSZH szakemberei és külső, meghívott előadók cseréltek véleményt és osztották meg tapasztalataikat a formatervezési minták versenyképességet előmozdító szerepéről az Európai Unióban. A szeminárium témái felölelték a formatervezési, illetve az ipari minták oltalomszerzésének szabályozását; a Közösségi minta működését; az Európai Közösségnek a Hágai Megállapodáshoz történő csatlakozásra való felkészülését; a közösségi formatervezésiminta-oltalomnak az EU új tagállamait érintő kihívásait; a formatervezés piaci lehetőségeinek kérdését; a Magyar Formatervezési Tanács működését, és végül de nem utolsósorban a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések gyakorlatát.

Az eseménynek különös jelentőséget adott az a tény, hogy Magyarország EU-tagságának köszönhetően élvezhette az Európai Bizottság támogatását is.

A rendezvény jól szolgálta a magyar szakemberek eszmecseréjét külföldi partnereikkel, az OHIM és a WIPO illetékeseinek a magyar formatervezésiminta-oltalmi rendszerrel való megismerkedését, valamint a jó és egyre kiszélesedő kapcsolatok ápolását.

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

2004/12/20