Nemzetközi iparjogvédelmi hetek a Magyar Szabadalmi Hivatalban

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) kétoldalú kapcsolatrendszerében stabil szerepet játszó finn partnerhivatali együttműködés, és az új perspektívákat is felvillantó olasz és portugál hivatali partnerkapcsolat játssza a főszerepet 2004. szeptember 6. és 15. között, Budapesten. E tárgyalássorozatba „ágyazódik be” a szeptember 14-én a hivatal tanácstermében sorra kerülő, az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa elnökségének ülése. Ez az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 28. cikke alapján 2003. július 1-jei hatállyal létrehozott tanácsadó és döntés-előkészítő testület, melynek megválasztott tagjai mellett hivatalból tagja az igazgatótanács elnöke és elnökhelyettese, állandó meghívottja az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnöke, továbbá a Pénzügyi és Költségvetési, valamint a Szabadalmi Jogi Bizottság elnökei. Az elnökség megválasztott tagjaként az ülésen részt vesz Ficsor Mihály, az MSZH jogi elnökhelyettese is.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

      A létrejötte óta immár ötödik ülését tartó ESZSZ Igazgatótanács elnöksége első alkalommal ülésezik nemzeti szabadalmi hivatalban. Hivatalunk számára különös megtiszteltetés, hogy erre éppen Magyarországon kerül sor. Ezeken az üléseken az Európai Szabadalmi Szervezet vezetői és fő elméleti stratégái a szellemi tulajdon egészét érintő kérdésekben tanácskoznak, alakítanak ki álláspontokat, tesznek fontos döntés-előkészítő lépéseket. A szeptember 14-ei ülést az MSZH elnöke, Bendzsel Miklós üdvözli, majd a zárt ülés végeztével az elnökség tagjai informális találkozó keretében folytatnak eszmecserét az MSZH elnöki értekezletének tagjaival. Ezt követően az ESZH 2004-ben megválasztott új elnöke, Alain Pompidou a magyar sajtó munkatársainak rendelkezésére áll, majd fogadja őt az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára.

      Szeptember 6-án és 7-én a Finn Szabadalmi és Lajstromozási Hivatal elnöke, Martti Enäjärvi és küldöttsége az MSZH-ban tárgyalt. A hagyományosan jó finn-magyar iparjogvédelmi kapcsolatokat együttműködési keretmegállapodás szabályozza, melyet a hivatalok elnökei 2003-ban írtak alá. Ezúttal a felek az Európai Szabadalmi Szervezetben folyó munka aktuális kérdéseiről, valamint az EU Belső Harmonizációs Hivatala (OHIM) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében folytatott nemzetközi együttműködés kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseiről tanácskoztak. Áttekintették a hivatalközi együttműködés konkrét helyzetét és hivatalunk néhány munkatársa több részterület vonatkozásában (iparjogvédelmi statisztikák, oktatás, a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi támogatása, elektronikus rendszerre való áttérés, oktatás stb.) bemutatókat tartott külföldi partnereinknek.

      A kétoldalú találkozók folytatásaként szeptember 14-15-én az olasz és a portugál partnerhivatalok elnökeivel, Ludovica Agró asszonnyal, illetve Jaime Andrez úrral és küldöttségeikkel kerül sor kétoldalú hivatalközi találkozókra. Az olasz és a portugál hivatal elnöke egyébként egyúttal az elnökség tagja is. Az olasz és a portugál hivatal elnöki küldöttsége először jár hivatalunkban. Mindkét esetben a tárgyalások fő célja az MSZH tevékenysége keresztmetszetének bemutatása a külföldi vendégeknek, és olyan iparjogvédelmi területeknek a feltárása, melyeken kölcsönösen előnyös kapcsolatok alakíthatók ki.

2004/09/15